پنل‌ فروشگاه اینترنتی

پنل‌ها به صورت ماهانه و بر اساس تعداد جستجوهای انجام شده توسط کاربران و قابلیت‌ها به سه دسته تقسیم بندی می‌شود.

منظور از API Call در پنل‌ها تعداد جستجوهای کاربران فروشگاه در طی یک ماه می‌باشد.

پنل پایه


100,000 API Call

تعریف 500 رابطه معنایی

نمایش گزارش‌های 30 روز اخیر

 

$ 300،000 تومان / mon


تماس بگیرید

پنل پیشرفته


200,000 API Call

تعریف 1000 رابطه معنایی

مشاهده گزارش‌های 90 روز اخیر

نمایش تبلیغ براساس کلیدواژه

$ 500،000 تومان / mon


تماس بگیرید

پنل سفارشی


API Call : نامحدود

امکان تعریف نامحدود رابطه معنایی

مشاهده گزارش‌های یکسال اخیر

نمایش تبلیغ براساس کلیدواژه

$ &nbps; / mon


تماس بگیرید